Skip to content

Bewindsbureau Smit Van Eck

Bewindsbureau Smit Van Eck heeft ruim tien jaar ervaring als mentor, curator en bewindvoerder. Wat zijn de verschillen tussen deze drie rollen?

  • Mentor: is verantwoordelijk voor de persoonlijke gezondheid (verzorging, verpleging) van de cliënt.
  • Curator: is zowel verantwoordelijk voor de financiën als de persoonlijke gezondheid van de cliënt.
  • Bewindvoerder: is verantwoordelijk voor de financiën en goederen van de cliënt.

Ik word altijd door de kantonrechter benoemd als mentor, curator of bewindvoerder voor cliënten maar ook particulieren komen zo nu en dan persoonlijk naar mijn bewindsbureau toe. Bijvoorbeeld als zij schulden hebben gemaakt en hulp nodig hebben in het ordenen en regelen van de financiën. Lees meer over het inzetten van Smit Van Eck als mentor, curator of bewindvoerder.

Kwaliteit staat voorop

Bewindsbureau Smit Van Eck voldoet aan de strenge door de rechtbank opgestelde kwaliteitseisen waaraan een mentor, curator of bewindvoerder moet voldoen. De bedrijfsvoering van Smit Van Eck wordt regelmatig gecontroleerd en er is nauwgezette controle op eventuele financiële uitgaven. Zo sta ik er garant voor dat de cliënt nooit benadeeld wordt.

Einde mentorschap, ondercuratele of bewindsvoering

Bewindvoering door Smit van Eck bewindsbureauDe taak van Smit Van Eck als mentor, curator of bewindvoerder eindigt na een bepaalde periode die is afgesproken. Andere redenen tot beëindiging zijn het overlijden van de cliënt of als de cliënt zelf weer zijn belangen kan behartigen (dit wordt altijd door de rechtbank bepaald). 

Herziening wordt nu nog enkel op verzoek gedaan maar vanaf 1 januari 2014 wordt er een bepaalde periode afgesproken. Tussentijds is herziening van de afgesproken periode uitsluitend aan te passen via de rechtbank. De afgesproken periode wordt niet automatisch beëindigd. Ook dit gaat altijd via de rechtbank.

Neem gerust contact op met bewindsbureau Smit Van Eck voor meer informatie.